Semper in altum

Absolwenci Nowodworka 1978.

Ostatnie zmiany: 18-04-2013

Spis treści:

Informacje klasowe

Inne strony o I LO


Kanał RSS    original feed

o kanale RSS

1 procent


jeli kto jeszcze nie wybra fundacji na ktr zamierza przekaza 1% podatku (wybr nie jest atwy, bo zarejestrowanych jest ponad 7000 fundacji) albo obawia si trafi na jaki przekrt (vide casus cwaniaczka, niejakiego piewaka Jakuba i kilka innych) to mam dwie propozycje.

Pierwsza propozycja to pomoc dla Jarka mietany. Ten wspaniay gitarzysta, kompozytor, autor kilkudziesiciu pyt, wielokrotny laureat plebiscytw na najlepszego polskiego gitarzyst jazzowego, do tego Krakowianin, przeszed w poowie stycznia powan operacj usunicia guza mzgu. Od tego czasu przebywa w szpitalu, stan jest powany, ma niedowaad lewej strony ciaa i czeka Go bardzo duga rehablilitacja. Jarek zadebiutowa w 1974 roku, czyli wtedy gdy my zaczynalimy nauk w Nowodworku.
S organizowane koncerty charytatywne, najbliszy 18 kwietnia w aczku.
Jeli chcesz przekaza 1% Twoich podatkw dla Jarka mietany, wpisz wypeniajc PIT nr KRS: 0000179888 Polskiej Fundacji Muzycznej. Dopisz koniecznie - Jarosaw mietana.
Mona te wpaci dodatkowo dowoln kwot na konto:
Polska Fundacja Muzyczna,
ul. Kruczkowskiego 12/2, 00-380 Warszawa,
konto: PL 42 1440 1101 0000 0000 0489 4766
tytuem: Jarek mietana.

Druga propozycja to hospicjum domowe i fundacja Alma Spei. KRS: 0000237645
Fundacja jest sprawdzona, bo od niedawna pracuje tam bliska mi osoba, wic mam informacje z pierwszej rki

Alma Spei (z ac. karmica nadziej) to fundacja, ktra pomaga przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzicom w ich domach. Dziaa od 2005 roku. Niestety nie mog tu wstawi takiej okrgej formuki, e "kada wpacona zotwka uratuje czyje zdrowie lub ycie", jakimi zwykle zachca si do wpat na organizacje pomagajce dzieciom. Niestety, wszystkie dzieci bdce pod opiek tego hospicjum s nieuleczalnie chore, wic wiadomo, e nie uda si ich wyleczy i prdzej (2-3 tygodnie) czy pniej (kilka lat) umr. Mona jednak ograniczy bl i cierpienie, a take da wiele radoci.
Prezesem fundacji jest lekarz pediatra Magorzata Musiaowicz. Jeli kiedy syszelicie opowieci o lekarzach, ktrzy s z chorymi w wigili, Nowy Rok czy rocznic wasnego lubu, mimo, e nie maj dyuru tego dnia, to pani Musiaowicz jest wanie takim lekarzem.

Zesp medyczny liczy 15 osb, lekarzy, pielgniarek, rehabilitantw, codziennie odwiedzaj pitnacioro dzieci, pomoc jest caodobowa. Fundacja dysponuje nowoczesnym sprztem medycznym, lekami i innymi niezbdnymi rodkami. Poza tym na stae pomaga blisko 140 wolontariuszy.
Aktualnie hospicjum opiekuje si na stae trzydziestoma dziemi, najmodsza Nikola ma 2 miesice, najstarszy Kamil 19 lat. Na bannerach i plakatach reklamowych jest dwu i p letnia obecnie Olinka.
Opieka nad dziemi jest czciowo finansowana przez NFZ, a reszt dokada fundacja.
Co wane, rodki otrzymane w ramach akcji 1% s w 100% przeznaczone na pomoc dla dzieci i rodzin.
Na ich stronie internetowej mona znale sprawozdania finansowe z kolejnych lat, sprawozdanie za rok 2012 zostanie wkrtce opublikowane. Sprawdziem te ile fundacja Alma Spei przeznacza na koszty administracyjne, bo to wany wskanik, w 2011 roku byo to ok. 20%, w 2012 roku udao si te koszty zredukowa do ok. 10-12%.
Zachcam do przekazania 1% na cele tej fundacji. Mona oczywicie wpaca te bezporednio na konto.
BG.S.A. 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
Tytu przelewu: Darowizna na cele statutowe


Za wszelk pomoc serdecznie dzikuj,
Mariusz

Kontakt z opiekunem strony
© Wszystkie prawa zastrzeżone 2001-2018.