Semper in altum

Absolwenci Nowodworka 1978.

Ostatnie zmiany: 26-06-2018

Spis treści:

Informacje klasowe

Inne strony o I LO


Kanał RSS    original feed

o kanale RSS

Stypendium Absolwentów Nowodworka rocznik 1978
"Wszechstronny jak Nowodworczyk"


Informacje ogólne


W czasie zjazdu z okazji 30 rocznicy matury w 2008 roku absolwenci rocznika 1978 podjęli (przez aklamację) decyzję o utworzeniu Stypendium Absolwentów rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk".

Podstawowe informacje o stypendium można znaleźć tutaj: regulamin, jak wpłacać datki, lista darczyńców.

Najnowsze wieści:

(22.06.2018) Z radością zawiadamiam, że w tym roku udało się przyznać aż trzy stypendia Wszechstronny Jak Nowodworczyk, jedno normalne dla uczniów kończących klasy pierwsze i dwa stypendia specjalne (całoroczne, wypłacane co kwartał).
Laureatami zostali Jakub Sowa z klasy IG, Justyna Sikora z klasy IB, Julia Czuczeło z klasy IB. Wiecej informacji o lauretach i uroczystości wręczenia stypendiów znajduje się tutaj.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, bez których stypendium nie może funkcjonować.

(10.06.2018) Drodzy Nowodworczycy, tradycyjnie zwracam się z prośbą o wpłaty na Stypendium Absolwentów. Na koniec roku szkolnego mamy wręczyć dwa stypendia, dla uczniów klas I i II. Przypominam, że dzięki hojności Absolwentów, w ostatnich latach wypłacamy stypendia w wysokości po 1000 zł. W tej chwili mamy fundusze na wypłatę jednego stypendium. Gdyby udało się zebrać jeszcze dodatkowe pieniądze, to możemy wręczyć jeszcze jedno stypendium lub kolejny raz ufundować stypendium specjalne, gdyby pojawiły się odpowiednie kandydatury.
Ponieważ w międzyczasie odbędzie się nasz zjazd, to chętni mogą się przygotować i wpłacić gotówkę w czasie zjazdu.

(02.07.2017) Po rozważeniu kandydatur otrzymanych od Dyrekcji Liceum Kapituła zdecydowała o przyznaniu w tym roku Stypendium Absolwentów Rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk" Adamowi Chorabikowi z klasy IIG. Z uwagi na brak kandydatur z klas pierwszych nie mogliśmy przyznać dla uczniów tych klas żadnego stypendium. Szczegóły i zdjęcia z Gali są tutaj. Dziękuję wszystkim Darczyńcom!


(02.06.2017) Drodzy Nowodworczycy, tradycyjnie zwracam się z prośbą o wpłaty na Stypendium Absolwentów. Na koniec roku szkolnego mamy wręczyć dwa stypendia, dla uczniów klas I i II. Przypominam, że dzięki hojności Absolwentów, w ostatnich latach wypłacamy stypendia w wysokości po 1000 zł. Gdyby udało się zebrać jeszcze dodatkowe pieniądze, to możemy wręczyć jeszcze jedno stypendium lub kolejny raz ufundować stypendium specjalne gdyby pojawiły się odpowiednie kandydatury.
Wszelkie informacje o Stypendium Absolwentów rocznika 1978 są tutaj. Znajdziecie tam też informację jak dokonać wpłatę.

(24.06.2016) Wczoraj odbyła się uroczysta Gala Nowodworka, w Auli naszego liceum. Kapitułę reprezentował Wojtek i po wygłoszeniu krótkiego przemówienia wręczył stypendium Absolwentów Rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk" laureatowi z klas drugich - Sebastianowi Jasiorkowskiemu. Zarówno nasz Stypendysta jak i jego Rodzice byli ogromnie wzruszeni. Sebastian to sympatyczny i wesoły młodzieniec, jest dobry zarówno w przedmiotach ścisłych jak i humanistycznych (finalista Olimpiady Języka Łacińskiego). Ponadto czynnie działa w wielu organizacjach charytatywnych, a także propaguje ideę wolontariatu wśród młodszych koleżanek i kolegów. Sebastian lubi sport i często reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, trenuje lekkoatletykę.
W najbliższym czasie Kapituła rozważy jeszcze możliwość przyznania stypendium specjalnego, o ile otrzymamy odpowiednie kandydatury.
Dziękuję wszystkim Darczyńcom, bez których stypendium by nie mogło działać.


(07.06.2016) Drodzy Nowodworczycy, po okresie przerwy z przyczyn od nas niezależnych (otrzymywaliśmy kandydatury nie spełniające wymagań) i po zmianach personalnych w Nowodworku wracamy do szczytnej idei przyznawania Stypendium Absolwentów.
Niewielkiej zmianie uległ regulamin. Można sobie porównać obecną i poprzednią wersję.
Zwracam się z prośbą o wpłaty na Stypendium Absolwentów. W czerwcu mamy wręczyć dwa stypendia, dla uczniów klas I i II i w zasadzie mamy na to zgromadzone fundusze. Przypominam, że dzięki hojności Absolwentów, w ostatnich latach wypłacamy stypendia w wysokości po 1000 zł. Gdyby udało się zebrać jeszcze dodatkowe pieniądze, to możemy wręczyć jeszcze jedno stypendium lub kolejny raz ufundować stypendium specjalne gdyby pojawiły się odpowiednie kandydatury.
Wszelkie informacje o Stypendium Absolwentów rocznika 1978 są tutaj, także jak dokonać wpłat.

(24.09.2014) Drodzy Nowodworczycy, zwracam się z prośbą o wpłaty na Stypendium Absolwentów. W październiku mamy wręczyć dwa stypendia, dla uczniów klas I i II. Przypominam, że dzięki hojności Absolwentów, w ostatnich latach wypłacamy stypendia w wysokości po 1000 zł. W tej chwili brakuje jeszcze ok. 500 zł.

(29.04.2014) 25 kwietnia odbyło się uroczyste zakończnie roku klas trzecich. Zostało na nim wręczone stypendium Absolwentów Rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk" laureatce z klas trzecich - Klaudii Juśko z klasy IIId. Zapraszam do relacji z wręczenia stypendium, kliknij tutaj


(02.07.2013) W zeszłym tygodniu odbyła się uroczysta Gala Nowodworka, w Auli naszego liceum. Zostało na niej wręczone stypendium Absolwentów Rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk" laureatce z klas trzecich - Magdalenie Sowie. Dziękuję wszystkim Darczyńcom, bez których stypendium nie mogło by funkcjonować. Kolejne dwa stypendia (dla uczniów klas I i II wręczymy w październiku, po rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego.
Zapraszam do obejrzenia zdjęć z wręczenia stypendium Absolwentów rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk". Kliknij tutaj


(28.04.2013) Mijający tydzień był gorącym okresem, gdyż kandydatury z trzecich klas dostaliśmy bardzo późno. Na szczęście przedstawiciele kapituły stanęli na wysokości zadania i dochowując wszelkich procedur udało się dokonać wyboru kolejnego laureata naszego Stypendium Absolwentów. Wyrównana rywalizacja trojga kandydatów trwała do ostatniej chwili i przewagą jednego głosu zdecydowaliśmy się wyróżnić Magdalenę Sowę. Magdalena osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, chodzi do klasy matematyczno-geograficznej ale rozwija swoje talenty także w dziedzinach humanistycznych, jest bardzo oczytana, interesuje się sztuką, należała do Chóru Nowodworskiego, obecnie doskonali swój wspaniały głos do śpiewu solowego, zamierza studiować na AGH, pomaga innym jako wolontariuszka.
Dziękuję wszystkim Darczyńcom za czynne wspieranie idei Stypendium Absolwentów rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk".


(15.10.2012) W zeszłym tygodniu przedstawiciele Kapituły i darczyńcy dokonali wyboru kolejnych w tym roku laureatów naszego Stypendium Absolwentów.
W wyniku głosowania zdecydowaliśmy się spośród sześciu nadesłanych kandydatur wyróżnić Aleksandrę Śliwę z klasy I D oraz Sandrę Sobierajską z klasy II C.
Uroczyste wręczenie Stypendium Absolwentów rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk" odbyło się w Auli naszej szkoły 12 października 2012 w czasie obchodów Dnia Nauczyciela. Stypendia wręczała tym razem Monika. Stypendia są w wysokości 1000zł każde.
Kliknij tutaj.
Dziękuję wszystkim Darczyńcom, bez których stypendium nie mogło by funkcjonować.


(22.06.2012) W dniu wczorajszym odbyła się uroczysta Gala Nowodworka, w Auli naszego liceum. Zostało na niej wręczone stypendium Absolwentów Rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk" laureatowi z klas trzecich - Mariuszowi Cieśli. Wręczona została także ostatnia rata stypendium specjalnego. Dziękuję wszystkim Darczyńcom, bez których stypendium nie mogło by funkcjonować. Kolejne dwa stypendia (dla uczniów klas I i II wręczymy w październiku, po rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego.
Zapraszam do obejrzenia zdjęć z wręczenia stypendium Absolwentów rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk". Kliknij tutaj


(21.06.2012) W dniu wczorajszym przedstawiciele Kapituły dokonali wyboru pierwszego w tym roku laureata naszego Stypendium Absolwentów.
W wyniku głosowania zdecydowaliśmy się spośród czterech przedstawionych kandydatur wyróżnić Mariusza Cieślę z klasy III A1 (matematyczno-fizycznej).
Mariusz osiąga bardzo dobre wyniki zarówno w przedmiotach mat-fiz-inf jak i pozostałych, z biologii, historii, a z języka polskiego i wiedzy o kulturze ma ocenę celującą.
Uroczyste wręczenie Stypendium Absolwentów rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk" odbędzie się w czwartek 21 czerwca 2012 o godzinie 17:30 w Auli naszej szkoły.
Zapraszam wszystkich chętnych, w szczególności darczyńców ale także tych, którzy JESZCZE nie dokonali wpłat.

(27.12.2011) 15 grudnia została wręczona druga rata stypendium specjalnego Absolwentów. Dziękujemy wszystkim Donatorom i liczymy na kolejne wpłaty, umożliwiające regularne wypłacanie kolejnych rat stypendium specjalnego!

(27.09.2011) W dniu dzisiejszym zostało wręczone pierwsze stypendium specjalne Absolwentów. Laureatką naszego stypendium specjalnego jest Natalia Wodka. Stypendium specjalne jest stypendium całorocznym i jest wręczane co kwartał w wysokości 500 zł. Natalia jest bardzo sympatyczną dziewczyną, ma ambitne plany na przyszłość, jeśli wszystko się uda to zamierza studiować matematykę stosowaną. Dziękujemy wszystkim Donatorom i liczymy na kolejne wpłaty, umożliwiające regularne wypłacanie kolejnych rat stypendium specjalnego!
Zapraszam do obejrzenia zdjęć z wręczenia stypendium specjalnego Absolwentów rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk". Kliknij tutaj

(24.06.2011) Kolejne tegoroczne stypendia zostały wręczone. Tym razem przyznaliśmy dwa stypendia w wysokości 1000 zł i jedno specjalne, całoroczne stypendium w wysokości 500 zł na kwartał. Laureatką stypendium specjalnego została Natalia Wodka
Dziękujemy wszystkim Donatorom!
Zapraszam do obejrzenia zdjęć z wręczenia stypendiów Absolwentów rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk" w czasie Gali Nowodworskiej. Kliknij tutaj

(21.06.2011) W dniu dzisiejszym przedstawiciele Kapituły dokonali wyboru kolejnych w tym roku laureatów naszego Stypendium Absolwentów.
W wyniku głosowania zdecydowaliśmy się spośród sześciu przedstawionych kandydatur wyróżnić Joannę Mastek z klas pierwszych i Aleksandrę Baraniec z klas drugich.
Poza tym Kapituła zadecydowała o przyznaniu jednego specjalnego, całorocznego stypendium, szczegóły wkrótce. Zapraszam na uroczystość wręczenia Stypendiów Absolwentów rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk" w środę, 22 czerwca, godzina 18, sala Filharmonii.

(28.04.2011) Drodzy Nowodworczycy, kolejne Stypendium Absolwentów, pierwsze w roku 2011, zostało przyznane. Szczególy są tutaj. Wręczenie nastąpi w piątek 29 kwietnia o godzinie 13, w Auli szkolnej w czasie uroczystości wręczenia świadectw dla uczniów trzecich klas. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w uroczystości. Przed uroczystością można podpisać się na okolicznościowym dyplomie (w sekretariacie lub w pobliżu). Kolejne dwa stypendia dla klas I i II przyznamy już wkrótce.

(27.03.2011) Drodzy Nowodworczycy. Przypominam, że tym roku planujemy wręczyć Stypendia Absolwentów dwukrotnie. Dla absolwenta/ki z klas trzecich (maturalnych) na przełomie kwietnia i maja, a dla absolwentów klas I i II pod koniec czerwca. Kapituła dokona wyboru stypendysty z klas trzecich pod koniec kwietnia, z kandydatur, które są obecnie wybierane przez uczniów i nauczycieli, po dostarczeniu nam stosownych uzasadnień dla tych kandydatur. O dalszych postępach będę niezwłocznie informował.

(17.12.2010) Niestety w tym roku nie udało się wybrać odpowiednich kandydatur i przyznać stypendiów dla uczniów klas I i II. Kapituła stypendium wydała w związku z tym oświadczenie, którego treść znajduje się tutaj.

(27.04.2010) Drodzy Nowodworczycy, pierwsze tegoroczne Stypendium zostało przyznane, szczególy są tutaj. Wręczenie nastąpi w piątek 30 kwietnia o godzinie 14, w Auli szkolnej w czasie uroczystości wręczenia świadectw dla uczniów trzecich klas. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w uroczystości, przed uroczystością można podpisać się na okolicznościowym dyplomie. Kolejne dwa stypendia dla klas I i II przyznamy już wkrótce.

(05.05.2009) Fotoreportaż z wręczenia pierwszego tegorocznego stypendium Absolwentów rocznika 1978 jest tutaj.

(27.04.2009) Drodzy Nowodworczycy, pierwsze tegoroczne Stypendium zostało przyznane, szczególy są są tutaj. Wręczenie nastąpi 30 kwietnia o godzinie 11, w Auli szkolnej w czasie uroczystości wręczenia świadectw dla uczniów trzecich klas. Zapraszam wszystkich do udziału w uroczystości, przed uroczystością można podpisać się na okolicznościowym dyplomie. Kolejne dwa stypendia przyznamy i wręczymy w październiku.

(29.03.2009) Miło mi poinformować, że rozpoczęliśmy zbiórkę datków na tegoroczną edycję Stypendium Absolwentów naszego rocznika. Regulamin przyznawania stypendium pozostaje bez zmian. W zeszłym roku zbiórka była organizowana po raz pierwszy, wpłynęły datki od 24 osób, zebraliśmy 1570 zł. Jak łatwo policzyć, średnia wpłata wynosiła 65 zł. Wypłacone zostały 3 stypendia po 500 zł.
Głównym celem zeszłorocznej zbiórki było zaistnienie stypendium, ustalenie form współpracy z Dyrekcją, Radą Rodziców, metod zgłaszania kandydatów i wyboru stypendystów. Po to, aby Koleżanki i Koledzy mogli się przekonać, że Stypendium naszego rocznika to nie jest tylko jakaś piękna idea, która pojawiła się w czasie naszego zjazdu i zniknęła wraz z jego zakończeniem ale, że to po prostu działa.
24 osoby na grubo ponad 150 jakie przewinęły się przez nasz rocznik to nie za wiele. W tym roku Kapituła Stypendium zamierza dołożyć starań, aby dotrzeć do większej liczby Absolwentów i zachęcić ich do wpłat na stypendium. Dzięki temu mamy nadzieję zebrać znacznie większą kwotę niż w zeszłym roku i być może uda się zwiększyć kwotę jednego stypendium do na przykład 1000 zł. Oczywiście zasady wpłat są bardzo proste, wpłaca ten kto chce, ile chce i ile może.


(12.10.2008) Relacja z wręczenia pierwszych stypendiów Absolwentów rocznika 1978 jest tutaj

(11.10.2008) W dniu dzisiejszym w Dzienniku Polskim ukazał się wywiad o Stypendium Absolwentów rocznika 1978 oraz informacja o tegorocznych laureatach. Wywiad jest tutaj.

(07.10.2008) No i stało się, mamy pierwszych stypendystów. Szczegółowa informacja jest tutaj. W sobotę, 11 października o godzinie 11 wręczenie stypendiów Absolwentów rocznika 1978. Zapraszam wszystkich chętnych, w szczególności darczyńców, którym dziękuję jeszcze raz.
Bez Waszych wpłat tego stypendium by nie było!
Przypominam, że w dniach 10-12 października odbędą się uroczyste obchody Jubileuszu 420-lecia Szkoły, program obchodów jest na stronie Nowodworka

(02.10.2008) W najbliższy wtorek Kapituła Stypendium Absolwentów rocznika 1978 zbierze się w gabinecie Dyrektora Nowodworka i dokona wyboru dwóch stypendystów. Wręczenie stpendiów w piątek lub sobotę (10 lub 11 października) w czasie obchodów rocznicowych. Dokładny termin wręczenia stypendiów podam we wtorek

(29.09.2008) Informacja o naszym stypendium została zamieszczona na internetowej stronie Nowodworka. Wręczenie pierwszych stypendiów już wkrótce.

(22.09.2008) W dalszym ciągu oczekujemy na wpłaty na Stypendium Absolwentów Nowodworka rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk". Informacja jak dokonać wpłat z zagranicy jest tutaj.

(8.07.2008) Wspólnie z Dyrektorem Nowodworka ustaliliśmy ostateczny regulamin Stypendium Absolwentów rocznika 1978. Corocznie bedą przyznawane trzy stypendia, dla uczniów klas I, II i III. Stypendia dla uczniów klasy III będzie wręczane w czasie Gali Nowodworskiej na zakończenie roku szkolnego, natomiast stypendia dla uczniów klas I i II będą wręczane w dniu 14 października w czasie uroczystości z okazji rocznicy założenia Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego. Regulamin Stypendium Absolwentów znajduje się tutaj. W tym miejscu jest też informacja jak wpłacać.Wszelkie pytania oraz pomysły związane ze Stypendium Absolwentów można kierować na poniższy adres e-mail:

   


Kontakt z opiekunem strony
© Wszystkie prawa zastrzeżone 2001-2018.