Semper in altum

Absolwenci Nowodworka 1978.

Ostatnie zmiany: 31-12-2009

Spis treści:

Informacje klasowe

Inne strony o I LO


Kanał RSS    original feed

o kanale RSS

Konkurs Absolwentw na dokoczenie wiersza

Za siedmioma grami, za siedmioma lasami, przed laty trzydziestu i jeden, w Krlewskim Stolecznym miecie Krakowie, niedaleko Smoczej Yamy, ya Ksiniczka Marzanna.
Utalentowana ci ona bya z natury, a i owe talenta wrodzone dalej rozwijaa w najstarszej polskiej szkole redniej, lyceum imieniem im Bartomieya Nowodworskiego, posadowionym na groblach jakowych.
Koczc nauki w onym lyceum, Ksiniczka Marzanna postanowia wygosi mow dzikczynn kmieciom szkolnym rozwijajcym Jej talenta, a jako, e zdolna bestya bya, tak i mow powizan owe podzikowania zamiarowaa przekaza.
Jeno ziemianin i znany kabareciarz Yasiu Purchla ow mow usysza i zachwyci si wielce.


Po raz nie wiem ktry
Nowodworskie mury
Widok nieponury
Dzi ju

A my jakby speszeni
Z maturami w kieszeni
Kiedy studia w jesieni
Tu tu

Znw dziecinnie nie wiemy
Jak dzikowa bez tremy
Za dzierony lat cztery
Rzad dusz

Gowy nasze chylimy
Na znak ucznia estymy
Swoj ufno prosimy
W nas z

Przemienieni w aniow
Doczekamy cokow
...

Tu Ksiniczka Marzanna skoczya, a wszystkim si zdao, e rymuje jeszcze.
Jednakowo zy urok jaki sprawi, e na sam koniec mowy talent powizywania mowy znienacka J opuci i mowa niedokoczon jak i oficyalnie niewygoszon pozostaa.
Tako mowa ona wygrzeban z mrokw przeszoci si staa onegdaj i czeka na jakowego Krlewicza lub Krlewn jakow, coby swym talentem ostanie dwa wersy rymnli.
Jako e Ksiniczka Marzanna majtn wielce jest tako i nagrod wysok za owe dwa wersy ostateczne wyznaczya.
Nagrod ow jest magiczna puszka surstrmming, Ksiniczka Marzanna ju zacza w specyfik warzy w intencji zwyciskiego Krlewicza i bdzie on ci w peni uwarzonym w trzeci czwartek sierpnia.

A oto moya skromna propozycya:
Przemienieni w aniow
Doczekamy cokow
Lub ladami matow
Pod n

15.05.2009 Mariusz

Kolejna propozycya od Ali Wajdy:
Przemienieni w aniow
Doczekamy cokow
Laurw, chway ywiow
I r

18.05.2009

Kolejna propozycya od Krzyka Kordeusza:
Przemienieni w aniow
Doczekamy cokow
Raj wzniecimy pospou
I ju...

01.09.2009Propozycye zakoczenia wiersza spisane na skrze woowej mona kierowa umylnym na poniszy adres e-mail:
   

a spisane na pergaminie tutaj:
   

Oficjalny komunikat Ksiniczkowej Akademii w Sztokholmie i okolicach w sprawie nagrody Marzanny w dziedzinie literatury za rok 2009.


Ksiniczkowa Akademia w Sztokholmie i okolicach informuje, e nagrody Marzanny w dziedzinie literatury za rok 2009 zostay przyznane. Wszystkie trzy zakoczenia stoj na wysokim poziomie artystycznym, daj dowd na gbokie zrozumienie tematu oraz du pomysowo. Wszystkie trzy zakoczenia otrzymuj pierwsz nagrode ex aequo. Oto lista nagrodzonych:
Ala
Krzysiek
Mariusz

Jury Ksiniczkowej Akademii w skadzie: przewodniczca jury Marzanna, pragnie podzikowa wszystkim nagrodzonym za ich ogromy wysiek literacki. Tegoroczna nagroda w dziedzinie literatury jest jednoczenie nagrod za najlepsze w XXI wieku dokoczenie wiersza z XX wieku oraz nagrod za najlepsze w trzecim tysicleciu dokoczenie wiersza z drugiego tysiclecia.

Wrczenie nagrd ze wzgldu na du liczb nagrodzonych, zostao podzielone na dwie uroczystoci. Nagrodzona Ala zostanie zaproszona na ciastko w kawiarni przy okazji. Nagrodzeni Krzysiek i Mariusz otrzymaj po magicznej puszce surstrmming podczas padziernikowej wizytacji polskiej strefy literackiej przez przewodniczc jury Ksiniczkowej Akademii w Sztokholmie i okolicach Marzann.

11.09.2009


Wrczenie nagrody Marzanny w dziedzinie literatury za rok 2009.


Ksiniczkowa Akademia w Sztokholmie i okolicach informuje, e nagrody Marzanny w dziedzinie literatury za rok 2009 zostay wrczone. Oficjalne wrczenie miao miejsce ju jaki czas temu ale wstrzymaem si z publikacj zdj, gdy nadarzya si okazja skonsumowania nagrody. W sensie dosownym. Jak na szwedzki specja przystao, degustacja odbya si w dniu witej ucji - Luciadagen. Z radoci donosz, e wszyscy degustjanci przeyli i maj si dobrze. Wraenia zapachowe i smakowe s na tyle niezapomniane, e kolejna degustacja tego specjau nie zapowiada si prdko.
Galeria zdj z wrczenia jest tutaj


31.12.2009

Kontakt z opiekunem strony
© Wszystkie prawa zastrzeżone 2001-2018.