Semper in altum

Absolwenci Nowodworka 1978.

Ostatnie zmiany: 15-06-2018

Spis treści:

Informacje klasowe

Inne strony o I LO


Kanał RSS    original feed

o kanale RSS

Stypendium Absolwentów Nowodworka rocznik 1978
"Wszechstronny jak Nowodworczyk"


Stypendia 2014


Z ostatniej chwili:

(29.04.2013) W ostatni piątek odbyło się uroczyste zakończnie roku klas trzecich. Zostało na nim wręczone stypendium Absolwentów Rocznika 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk" laureatce z klas trzecich - Klaudii Juśko z klasy IIId.
Dyplom Klaudii

W imieniu Kapituły stypendium wręczał Janek Adamski. Poniżej tekst jego wystąpienia:

Szanowni Państwo - Panie Dyrektorze, Panie Wicedyrektor, Panie i Panowie Profesorowie, Drodzy Rodzice i Wy młodzi Przyjaciele, którzy już dzisiaj dołączycie do wielkiej rodziny Absolwentów Nowodworka.

31 maja 2008 roku, absolwenci z rocznika 1978, zebrani na zjeździe z okazji 30-lecia swojej matury, postanowili ufundować stypendium "Wszechstronny jak Nowodworczyk".

W regulaminie przyznania tej nagrody tak określili jej cel:
"Od wieków, w historii ludzkości istotną rolę odgrywały elity, czyli ludzie o wysokim morale, poczuciu patriotyzmu i wszechstronnym wykształceniu. XXI wiek stawia przed elitami nowe wyzwania. Wszechstronne wykształcenie pomaga zarówno zrozumieć zachodzące szybko zmiany, być ich aktywnym uczestnikiem, jak i widzieć je w historycznej perspektywie.
Jako absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie z XX wieku, pragniemy w XXI wieku propagować ideę wszechstronnego wykształcenia wśród kolejnych pokoleń Nowodworczyków, poprzez przyznawanie stypendium Wszechstronny jak Nowodworczyk.
Celem Stypendium jest wyróżnianie uczniów posiadających wszechstronną wiedzę, a niedysponujących środkami finansowymi na jej dodatkowe pogłębianie i tym samym podkreślanie roli Nowodworka, jako liceum kształcącego uczniów na wysokim poziomie z każdego przedmiotu.
"

Tyle regulamin.

Przypadł mi zaszczyt, by w imieniu Kapituły Stypendium "Wszechstronny jak Nowodworczyk" wręczyć tą nagrodę jednemu z dzisiejszych absolwentów. Państwo pozwolą, że przedstawiając laureata, zacytuję fragmenty aplikacji, jaką otrzymaliśmy od samorządu klasowego - koleżanki i koledzy napisali tak:

"...Każdy rok szkolny kończył się dla niej świadectwem z wyróżnieniem. ...zawsze pokazywała nam, że obowiązek szkolny wcale nie przekreśla możliwości realizowania swoich pasji. Od lat gra na saksofonie, ukończyła szkołę muzyczną, śpiewa w naszym szkolnym chórze. Mimo wielu zajęć zawsze jest w stanie znaleźć czas dla przyjaciół i podać pomocną dłoń. ...wciąż jest otwarta na nowe doświadczenia, chce wciąż rozwijać się muzycznie..."

Szanowni Państwo!

Stypendium "Wszechstronny jak Nowodworczyk" AD 2014, otrzymuje absolwentka klasy 3D - KLAUDIA JUŚKO.

[Tu nastąpił podniosły moment wręczenia koperty i dyplomu]

Szanowni Państwo!

Na zakończenie pragnę złożyć życzenia. Czynię to w imieniu własnym, jako absolwent, ale i ojciec czterech absolwentów tego Liceum. Mam nadzieję, że są to również życzenia wszystkich absolwentów, którym leży na sercu rozwój i pomyślność tej szacownej Szkoły. Pozwólcie, że w przeddzień kanonizacji papieża Jana Pawła II, przywołam słowa, które wypowiedział na Błoniach Krakowskich 10 czerwca 1979 roku. Kieruję je do wszystkich tu obecnych, ale szczególnie dedykuję je tak Drogiemu Gronu Nowodworskich Profesorów.
Papież mówił między innymi:
"I dlatego pozwólcie - że zanim odejdę - popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga - i popatrzę stąd na Polskę...
I dlatego - zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością..., ...abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy...
.....Proszę was abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości....
....Proszę was oto. ...
"

Dziękuję bardzo.


Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, bez których stypendium nie może funkcjonować. W tym roku planujemy wręczyć jeszcze dwa stypendia, dla uczniów klas I i II.

Szczegółowe informacje o stypendium są tutaj


Wszelkie pytania oraz pomysły związane ze Stypendium Absolwentów można kierować na poniższy adres e-mail:

   


Kontakt z opiekunem strony
© Wszystkie prawa zastrzeżone 2001-2018.